KIERUNKI PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 W przedszkolu będą realizowane następujące kierunki pracy: 

„Dziecko bliżej teatru”.

Cele:
  • kształtowanie umiejętności teatralno -artystycznych, 
  • angażowanie dzieci w różne formy teatralne, 
  • rozwijanie szeroko rozumianej aktywności twórczej,
  • słuchanie utworów literatury dziecięcej.

„Przedszkolak ćwiczy mowę – zabawy i ćwiczenia językowe”.

Cel główny:
  •  usprawnianie narządów artykulacyjnych i kształtowanie sprawności językowej dziecka w wieku przedszkolnym.                                           

Cele szczegółowe:

  • rozwijanie i doskonalenie prawidłowej komunikacji językowej,
  • zapobieganie powstawaniu wad wymowy i innych nieprawidłowych zachowań językowych, 
  • kształtowanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem i wyrażania własnych potrzeb i emocji,
  • wdrażanie dzieci do aktywności słownej: wypowiedzi ustnych, zabaw słownych, słowno-ruchowych, udział w przedstawieniach, uroczystościach, konkursach.