ODDZIAŁY INTEGRACYJNE

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?


Naturalnym procesem rozwoju dziecka jest zauważanie różnic w otaczającej go rzeczywistości. Nic więc dziwnego, że w pewnym momencie dziecko zacznie pytać, dlaczego ktoś jeździ na wózku, choć jest duży lub po co codziennie mijana kobieta ma białą laskę. Warto zatem być przygotowanym na takie pytania i spokojnie porozmawiać z dzieciem czym jest niepełnosprawność.

Trzylatki zazwyczaj zauważają tylko duże różnice w wyglądzie czy zachowaniu innych osób. Czasem zadają pytania, ale nie są one zbyt dociekliwe i szczegółowe. Starsze dzieci widzą więcej i chcą więcej wiedzieć. Powinniśmy wtedy uważać, aby nie bagatelizować tematu niepełnosprawności, ale delikatnie ją przybliżyć.


Warto wyjaśnić dzieciom, że osoby niepełnosprawne są takie same jak zdrowi ludzie – mają uczucia, marzenia, oglądają te same programy w telewizji, chodzą do tych samych sklepów. Dzieci niepełnosprawne bawią się na placach zabaw, chodzą do przedszkola, mają takie same zabawki.

Choć osoby niepełnosprawne mogą być w oczach dziecka „inne”, warto zaznaczyć, że każdy z nas jest wyjątkowy. Mamy różne kolory włosów, oczu, inny wzrost, lubimy inne potrawy, inaczej śpiewamy, mówimy itd...

...ALE nie ma człowieka, który potrafi zrobić wszystko! Każdy ma z czymś problem – z chodzeniem, mówieniem, liczeniem, oglądaniem książek bez okularów... Warto przyznać się do własnych słabości, aby wytłumaczyć dziecku, że każdy ma prawo z czymś sobie nie radzić.

Pamiętajmy, że dziecko uczy się postaw od nas. Obserwuje dorosłych, ich reakcje, słucha wypowiedzi. Zauważy zatem czy w razie potrzeby pomagamy osobom niepełnospranym czy przechodzimy obojętnie. Musimy zatem zwracać szczególną uwagę na budowanie szacunku wobec osób niepełnosprawnych lub chorych.

Dziecko nie potrzebuje medycznych szczegółów chorób, o które pyta. Nie musimy zatem posiadać specjalistycznej wiedzy. Ważne, by porozmawiać z dzieckiem szczerze i życzliwie. Spokojnie wytłumaczyć mu, że ludzie różnią się od siebie i jest to zupełnie naturalne.

*******************************************************************************************************************

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest coraz szerzej znana i w dzisiejszych czasach staje się modna. Zawiera w sobie kilka charakterystycznych elementów, z którymi jest powszechnie kojarzona. Elementy te są niezbędne do przeprowadzenia skutecznie terapii behawioralnej, jednak pamiętać należy, iż ich zastosowanie zależy od stanu psychofizycznego dziecka. Wśród tychże elementów wyróżnić należy:

 Gospodarkę żetonową (tabliczki żetonowe)

 Plany aktywności

 Modelowanie uczestniczące

Do głównych celów terapii behawioralnej należy: rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych oraz generalizowanie i utrzymywanie efektów. 

Do podstawowych zasad tejże terapii zalicza się m. in.: metodę małych kroczków, zasadę stopniowania trudności oraz zasadę wzmocnień.

Charakterystyczne dla tej metody jest tworzenie specjalnych pomocy dydaktycznych, odpowiednich do aktualnych potrzeb dziecka.

Beh1

Beh2

Tabliczka

********************************************************************************************************************

O integracji słów kilka… 


Integracja jako nowy model oświaty został wprowadzony w Polsce z początkiem lat 90. Był odpowiedzią na bezdyskusyjny rozdział edukacji dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami. Zadaniem kształcenia integracyjnego jest wspólne egzystowanie osób o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych czy fizycznych. Podstawową zasadą tej formy nauczania jest założenie, że wszystkie dzieci powinny uczyć się razem, niezależnie od tego, jakich trudności czy różnic doświadczają.


Nauka i zabawa w oddziale integracyjnym to fantastyczna sprawa! Funkcjonująca od 3 lat grupa integracyjna „Pszczółki” jest świetnym miejscem dla dzieci niepełnosprawnych. Grupa jest mniej liczna niż pozostałe – liczy maksymalnie 20 dzieci, a prowadzą ją równocześnie 2 nauczycielki – wychowawca oraz nauczyciel wspomagający.
Integracja sprzyja bardziej wszechstronnemu rozwojowi dzieci, nie tylko dzieci niepełnosprawnych. Dostarcza wszystkim więcej doświadczeń społecznych, dzięki czemu stymuluje ich rozwój społeczno-emocjonalny. Wspólne przebywanie i współdziałanie uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych ma nauczyć ich wzajemnego społecznego kontaktu, wychować w duchu wzajemnej pomocy, szacunku, zrozumienia inności i otwarcia się na potrzeby drugiego człowieka.
Wszystkie aktywności są dostosowywane zarówno do możliwości, jak i ograniczeń dzieci. Uczymy się, że każdy z nas jest inny, ale niezależnie od wzrostu, wieku, czy stanu zdrowia zasługuje na szacunek i radość. Do grupy integracyjnej uczęszcza maksymalnie 5 dzieci niepełnosprawnych (w różnym stopniu). Dzieci wspierają się i uczą  wzajemnie sobie pomagać. 


W tej zakładce znajdą Państwo informację o metodach usprawniania rozwoju dzieci, stosowanych w naszym Przedszkolu. Zapraszamy także do galerii zdjęć GRUPY integracyjnej „Pszczółki”.

*******************************************************************************************************************

KYNOTERAPIA

Spotkanie z terapeutą i jego psim towarzyszem to forma terapii nazywana dogo- lub kynoterapią. W zależności od potrzeb i ukierunkowań, spotkanie to przybiera różne formy: od spotkania edukacyjnego, po spotkanie terapeutyczne. Kynoterapia przynosi wiele pozytywnych oddziaływań. Przede wszystkim stymuluje ruch i aktywność oraz uczy samodzielności i odpowiedzialności. W bardzo dużym stopniu poprawia komunikację i uspołecznienie oraz pozwala na swobodniejsze okazywanie uczuć i emocji. Zajęcia z kynoterapii uczą samoakceptacji i podnoszą samoocenę, rozwijają umiejętności wyrażania emocji i pobudzają do ukierunkowanego działania. Są niezwykle pomocne do nauki skupienia, koncentracji uwagi, rozwijania funkcji poznawczych i przestrzennych. Uczą prawidłowych relacji człowiek – zwierzę, ucząc przy tym empatii i wrażliwości. Rozwijają umiejętność naśladownictwa, doskonalą spostrzegawczość i pamięć oraz wzmacniają wrażliwość na dotyk. Dzięki pracy z psem możliwe jest przełamywanie lęku przed zwierzętami i światem zewnętrznym, kształtowanie cierpliwości oraz relaksacja.


W naszym Przedszkolu w grupie integracyjnej odbywają się zajęcia z p. Anitą Rompalską – dogoterapeutką oraz uroczą Primą. Dzieci pod przewodnictwem Pani Anity uczą się kontaktu z psem, ale poznają także zasady dbania o zwierzę. Spotkania odbywają się średnio co 2 tygodnie.

20161021 093816

20161021 094130

20161021 094920

20161021 095539

20161021 093816