Ramowy rozkład dnia

6:00 - 8:20 

Własna aktywność dzieci

 • zabawy w kącikach zainteresowań, 
 • wykonywanie zadań indywidualnych, 

 • czynności porządkowo - gospodarcze, 

 • pomoc w przygotowaniu do zajęć, 

 • ćwiczenia i zabawy ruchowe.

8:20 - 8:30 

Przygotowanie do śniadania

 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

8:30 - 9:00

Śniadanie

9:00 - 9:30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,

 • 
zajęcia i zabawy edukacyjne,

 • zajęcia umuzykalniające, ćwiczenia gimnastyczne

9:30 - 9:50

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

9:50 - 10:00

Przygotowanie do posiłku


 • czynności porządkowo - higieniczne 

10:00 - 10:10

II Śniadanie

10:10 - 10:30

Dzieci starsze - 5 latki - zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową. 


Dzieci młodsze - 3, 4 latki - zabawy swobodne i zorganizowane.

10:30 - 11:50

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,


 • zabawy organizowane i swobodne, 

 • gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, 

 • obserwacje,

 • prace w ogrodzie. 

11:50 - 12:00

Przygotowanie do obiadu 


 • czynności porządkowe - higieniczne.

12:00 - 12:30

Obiad

12:30 - 13:00

Grupy młodsze: 

 • 
odpoczynek poobiedni,

 • kwadrans na bajkę.


Grupy starsze: 

 • 20 min. na bajkę

 • relaksacja przy muzyce

13:00 - 14:00

 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,

 • zajęcia dodatkowe,

 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, 

 • zabawy w kącikach zainteresowań, 

 • zabawy tematyczne, 

 • zabawy w terenie.

14:00 - 15:00

Kontynuacja działalności edukacyjnej

 • zabawy ruchowe, 

 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,

 • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, 

 • praca wyrównawcza, indywidualna, 

 • zabawy dowolne według zainteresowań, 

 • zajęcia w małych zespołach, 

 • omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

15:00 - 16:30

Własna aktywność dzieci

 • zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.