STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KORONOWIE

W dniu 21 listopada 2017 roku wchodzi w życie nowy statut Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie.

Tekst jednolity statutu znajduje się na stronie www w zakładce  ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA oraz w sekretariacie przedszkola.