OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW!

sierpień 27, 2019

Poziom Kolor

OGŁOSZENIE!
„ĆWICZĘ MÓZG, ĆWICZĘ CIAŁO DO PRZEDSZKOLA CHODZĘ ŚMIAŁO”

Od 1 września 2019 roku nasze przedszkole przystępuje do projektu, który obejmuje zajęcia dodatkowe dla dzieci:

 
BASEN - NAUKA PŁYWANIA - Liczba uczestników to 100 dzieci (20 grup po 5 osób) w wieku od 4-5 lat, czas trwania 2 x 0,5h w tygodniu w godzinach popołudniowych. Na zajęcia dziecko przyprowadza rodzic.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA – dzieci do zajęć będą kwalifikowane na podstawie zaświadczenia lekarskiego określającego rodzaj dysfunkcji. Pierwszeństwo mają dzieci pochodzące z obszarów wiejskich. Liczba uczestników to 25 dzieci (5 grup) w wieku od 3-5 lat, czas trwania 1h w tygodniu,(oprócz ferii letnich i zimowych).

ZAJĘCIA TEATRALNE – dla dzieci zainteresowanych z predyspozycjami. Każda grupa wystawi dwa przedstawienia dla rówieśników i środowiska lokalnego. Tematyka będzie związana z zakupionymi do projektu pomocami i poruszone zostaną kwestie równości płci. Liczba uczestników to 26 dzieci (2 grupy) w wieku od 3-5 lat, czas trwania 1h w tygodniu na grupę, (oprócz ferii letnich i zimowych).

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – profesjonalne wsparcie w zakresie ćwiczeń wymowy i komunikacji z otoczeniem w formie ćwiczeń prowadzonych indywidualnie z każdym dzieckiem. Liczba uczestników to 36 dzieci (indywidualnie z każdym dzieckiem) w wieku od 3-5 lat, czas trwania 20 min w tygodniu dla 1 dziecka.

WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 6 WRZEŚNIA 2019

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT pod nr tel. 693 252 004 LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA ul. Dworcowa 5.

LINK DO POBRANIA  DEKLARACJA ZGŁOSZENIA 

Powrót do wszystkich aktualności